Tạp chí Khoa học, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DỰ ĐỊNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH DI ĐỘNG

Hoàng Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Truyền hình di động (mobile TV) có thể được xem là một trong những tiện ích thú
vị nhất có được trên một chiếc máy điện thoại thông minh. Hiện nay, dịch vụ này đã trở
nên phổ biến ở rất nhiều nước khác nhau, cùng với sự tiện lợi của nó là người sử dụng
có thể xem tivi bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào họ muốn. Xu hướng này đang tăng trưởng tại Việt Nam để thỏa mãn đời sống tinh thần ngày càng cao của giới trẻ. Bài báo này xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ mobile TV của khách hàng. Nghiên cứu khảo sát 390 khách hàng tiềm năng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các phép phân tích EFA, kiểm định hồi quy, mô tả thống kê được dùng để phân tích và giải thích dữ liệu. Kết quả là có sáu yếu tố ảnh hưởng bao gồm cảm nhận tính hữu ích, cảm nhận tính dễ sử dụng, cảm nhận sự thích thú, chuẩn mực chủ quan, cảm nhận chất lượng hệ thống, và chi phí dùng dịch vụ. Kết quả nghiên cứu dẫn tới các gợi ý chính sách kinh doanh cho các nhà cung cấp dịch vụ mobile TV.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453