Tạp chí Khoa học, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ GIẢM CHẤN CỦA HỆ CẢN KẾT HỢP CHẤT LỎNG VỚI LƯU BIẾN TỪ NỐI GIỮA HAI KẾT CẤU DƯỚI TẢI ĐỘNG ĐẤT

Lê Thanh Cường, Nguyễn Trọng Phước

Tóm tắt


Bài báo phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản kết hợp gồm có cản chất lỏng VFD (Viscous Fluid Damper) bố trí trong kết cấu và cản lưu biến từ MRD (MagnetoRheological Damper) bố trí nối giữa hai kết cấu dưới tác dụng của gia tốc nền động đất. Hệ cản chất lỏng VFD được mô phỏng bởi quan hệ lực cản và vận tốc chuyển động của hệ, có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến. Hệ cản lưu biến từ MRD được mô phỏng bởi các lò xo và cản nhớt, trong đó lực cản sinh ra là một hàm phụ thuộc vào điện thế. Kết cấu được mô hình như hai hệ có hữu hạn bậc tự do động lực học. Phương trình chuyển động của hệ chịu gia tốc nền được thiết lập và giải bằng phương pháp Newmark. Một chương trình máy tính khá phức tạp được viết bằng ngôn ngữ MATLAB để phân tích phản ứng động của hệ kết cấu. Kết quả số từ phản ứng động gồm có lực cắt, gia tốc và năng lượng tiêu tán cho thấy hiệu quả việc kết hợp hai hệ cản.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453