Tạp chí Khoa học Kinh tế, S. 6(04) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CÀ PHÊ VIỆT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG NHẬT BẢN

Đoàn Phương Trang, Nguyễn Thị Oanh

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục đích tiến hành phân tích sâu hơn hành vi người tiêu dùng tại một thị trường mới, mong muốn có thể đưa đến một cái nhìn cụ thể hơn về người tiêu dùng Nhật Bản, những cơ hội, thách thức mà các DNXK cà phê Việt (CPV) có thể gặp phải để từng bước xây dựng được thương hiệu riêng, một cái nhìn mới đối với các sản phẩm đến từ Việt Nam nói chung và cà phê nói riêng. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội dựa trên dữ liệu khảo sát trực tuyến 120 người tiêu dùng Nhật Bản trong thời gian từ tháng 3-4/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố chất lượng cảm nhận (QUALITY), nguồn gốc xuất xứ (ORIGIN) và bao bì (PACKAGE) có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua CPV của người tiêu dùng Nhật Bản.

Từ khóa: hành vi người tiêu dùng, hành vi mua cà phê.


Toàn văn: PDF