S. 7(04) (2019)

Mục lục

Bài viết

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Mai Uyên, Huỳnh Trường Huy 01
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP – TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Sơn Tùng 15
SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Lê Văn Phúc, Phạm Thái Anh Thư, Đỗ Đức Quang, Võ Ngọc Trường Sơn 27
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN TỚI HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Dương Thị Hoài Nhung 42
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỔN PHẬN DỰA TRÊN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Hiếu 59
ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG TIỀN TỰ DO ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Quỳnh 75
ẢNH HƯỞNG CỦA THANH KHOẢN CỔ PHIẾU LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Võ Thị Thúy Anh, Phan Trần Minh Hưng 85
ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Đức Dũng 100
ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH, TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ - BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI CHÂU Á Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh 116
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ NỢ CỦA CÁC CÔNG TY - TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tóm tắt PDF
Ngô Văn Toàn 128
DETERMINANTS OF WAGES IN THE ENTERPRISE SECTOR IN VIETNAM Tóm tắt PDF
Đào Thị Bích Thủy 149