S. 7(01) (2019)

Mục lục

Bài viết

TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần 01
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MẠO HIỂM TẠI VIỆT NAM: SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Tóm tắt PDF
Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị Vân Anh 09
TÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Hoa 18
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Huỳnh Đức Lộng, Lê Uyên Phương 30
MỨC ĐỘ TẬP TRUNG VÀ CẠNH TRANHCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Cao Văn Tài 45
VỐN XÃ HỘI VÀ LỢI NHUẬN CỦA HỘ NUÔI TÔM VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE Tóm tắt PDF
Dương Thế Duy 57
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Lê Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 68
HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG CỦA DU KHÁCH: VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, TÌNH CẢM VÀ HÀI LÒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Khôi, Lê Nhật Hạnh 80
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TRONG MUA TRỰC TUYẾN TẠI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phùng Thị Thủy, Lê Hữu Châu 92
PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG BỘ TRÊN TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY: TIẾP CẬN THỰC TIỄN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Tóm tắt PDF
Lê Thế Giới, Cáo Trí Dũng 101
ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP:TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN FIVE STARS Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái 115
TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA PG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Dung, Võ Hồng Huệ 126