Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7(03) (2019) Mối quan hệ của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, tổ chức học tập và hiệu quả tài chính của các DNNVV tại thành phố Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung
 
S. 7(02) (2019) MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Trần Thị Trương, Nguyễn Quốc Tuấn
 
S. 7(02) (2019) MỨC GIÁ SẴN LÒNG TRẢ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN HỆ SINH THÁI RỪNG U MINH CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH THỊ TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt   PDF
Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân, Phan Thị Thiên Nhi
 
S. 7(01) (2019) MỨC ĐỘ TẬP TRUNG VÀ CẠNH TRANHCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Việt Khải, Phan Đình Khôi, Cao Văn Tài
 
S. 7(01) (2019) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
 
S. 6(04) (2018) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thy Vân
 
S. 7(03) (2019) Nghiên cứu tác động của nhân cách đến việc sử dụng facebook: Tình huống tại miền Trung Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phúc Nguyên, Phan Kim Tuấn, Hồ Tấn Đạt
 
S. 7(04) (2019) NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỔN PHẬN DỰA TRÊN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Hiếu
 
S. 7(03) (2019) Nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu: Ngành bất động sản trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Dung
 
S. 6(03) (2018) NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẶT HÀNG CHÈ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG NGA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Oanh
 
S. 7(01) (2019) PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG BỘ TRÊN TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY: TIẾP CẬN THỰC TIỄN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Tóm tắt   PDF
Lê Thế Giới, Cáo Trí Dũng
 
S. 6(04) (2018) PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VỚI NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ CỦA NỀN KINH TẾ Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Huyền
 
S. 6(04) (2018) PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thái Dung, Dương Thế Duy, Võ Tình
 
S. 7(04) (2019) PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN TỚI HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hoài Nhung
 
S. 6(04) (2018) PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CÂY QUÝT HỒNG LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trường, Lê Văn Trung Trực
 
S. 7(03) (2019) Phân tích ảnh hưởng của việc nhận thức về thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành thực phẩm đóng hộp đến ý định mua lại của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Trương Huỳnh Anh, Ngô Mỹ Trân
 
S. 7(03) (2019) Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Hằng
 
S. 6(03) (2018) PHẦN THƯỞNG BÊN NGOÀI VÀ ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Trần Thị Kim Nhung
 
S. 6(03) (2018) PHƯƠNG THỨC THÍCH ỨNG CỦA VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Cử
 
S. 7(04) (2019) SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phúc, Phạm Thái Anh Thư, Đỗ Đức Quang, Võ Ngọc Trường Sơn
 
S. 7(02) (2019) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần
 
S. 7(03) (2019) Sự tác động của kinh tế ngầm đối với kinh tế, xã hội và pháp luật Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vĩnh Hưng
 
S. 7(02) (2019) TÁC ĐỘNG CỦA BẤT ỔN CHÍNH SÁCH KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU: NGHIÊN CỨU Ở CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI KHU VỰC CHÂU Á Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Huyên, Ngô Sỹ Nam
 
S. 7(02) (2019) TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) ĐẾN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2017 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thanh Hiền, Huỳnh Thị Diệu Linh
 
S. 6(04) (2018) TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ NHÀ Ở - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Bùi Ngọc Toản, Đoàn Thị Thu Trang
 
26 - 50 trong số 70 mục << < 1 2 3 > >>